رویه های ارسال سفارش

بعد از ثبت سفارش در گلبانو، سفارش شما به بخش پردازش ارجاع داده میشود و پس از بسته بندی، به روش درخواستی شما برایتان ارسال می شود، این روند ممکن است تا 3 روز کاری به طول بیانجامد.

اطلاع رسانی به وسیله پیامک به زودی راه اندازی خواهد شد و شما به صورت لحظه ای در جریان مراحل قرار خواهید گرفت.